Luật về đặc khu: Chờ đợi sự hoàn hảo sẽ bị chậm trễ và mất cơ hội

Bến cảng Cái Rồng thuộc huyện đảo Vân Đồn, một trong ba đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt dự kiến được thành lập. Chủ trương xây dựng đặc … Đọc thêm » “Luật về đặc khu: Chờ đợi sự hoàn hảo sẽ bị chậm trễ và mất cơ hội”